Esztétikai Fogászati Szakrendelő  

Röntgen Centrum, 3D Koponya CT
CBCT Multi FOV 16x9, Panoráma RTG
Fogpótlás és  Implantátum Centrum
Fogtechnikai Laboratórium és
CAD-CAM Lézer / Fréz Centrum

ÁNTSZ szakmakód: 1300 

 

Kivehető fogpótlás-protézis: 35.000 Ft-tól

A kivehető fogsor orvosi beavatkozás nélkül is eltávolítható, ugyanis oldható kapcsolat van a protézis és a támfog/támfogak között. Az eltávolíthatóságnak köszönhetően a szájhigiénia, illetve a fogsor tisztítása teljes mértékben biztosítható.

Részleges kivehető fogsor:

Ha egy fogívben nem teljes a foghiány, de a meglévő fogak száma nem elegendő a fix pótlások készítéséhez, abban az esetben részleges lemezes fogsor készíthető a rágófunkció visszaállítására. A részleges lemezes fogsor olyan fogmű, amely a szájban nagyobb helyet foglal el, mint a természetes fogak, mivel beborítja a fogatlan állcsontgerincet (a fogak mellett pótolja az elsorvadt csontot is) illetve a szájpadlást is. Rögzítésükre kapcsokat vagy precíziós elhorgonyzási eszközöket alkalmazhatunk.
 
A részleges kivehető fogpótlás részei:
 1. Alaplemez – a fogsor nyálkahártya-csont alapzattal érintkező része. Feladata a protézis megtámasztása, valamint a műfogak, a műíny és az elhorgonyzás eszközeinek egy egységbe foglalása. Készülhet fémből, műanyagból vagy a kettő kombinációjából. A fém alaplemez vékonyabbra készíthető, jobban redukálható, mint a műanyag, viszont a műanyag jobban tapad a nyálkahártya-csont alapzathoz, könnyebben módosítható, korrigálható.
 2. Műfog – elsődleges feladata a rágás, de esztétikai és hangképzési szerepe is van. Anyaga lehet műanyag, porcelán vagy fém. Rendelőnkben a műanyag fogakat ajánljuk, melyek megfelelően esztétikusak, és nem nehezítik el a fogpótlást.
 3. Műíny – a fogakat egységbe foglalja és az alaplemezhez rögzíti. Segítségével az állcsontgerincek nagyfokú sorvadása/hiánya következtében létrejövő hátrányos esztétikai hatást is korrigálni tudjuk. Anyaga rózsaszínű műanyag, amely az íny színéhez hasonló.
 4. Az elhorgonyzás eszközei – az elmozdító erőkkel szemben rögzítik a fogpótlást. Lehetnek különféle kapcsok, előre gyártott rögzítőeszközök, billenésgátlók, rágófelszíni támasztékok.

   

 A részleges kivehető fogsor készítésének menete:
 
A fogsor készítése hosszadalmas folyamat, megfelelő tervezést igényel.
A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik. Meghallgatjuk az Ön panaszait, tájékozódunk a fogászati és általános egészségi állapotáról. Átvizsgáljuk a szájüreg, illetve a fej-nyak tájék állapotát. A kezelési tervet a részletes szájvizsgálatot követően készítjük el Önnel egyeztetve.
A részleges lemezes protézis készítését lenyomatvétellel kezdjük. Ezt a lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumban gipsszel kiöntik, elkészítik a gipszmintát. Következő ülésben megtervezzük a fogsort. Berajzoljuk a mintán a protézis határait, a rágófelszíni támasztékok, kapcsok elhelyezkedésének helyét. A berajzolt fogsor mintát a laboratóriumba küldjük, ahol elkészítik a fogsor alaplemezét. Az alaplemezt következő ülésben bepróbáljuk, és ha megfelelő, akkor fogtechnikusunk elkészíti a próba fogsort. Ezt követi a próba fogsor szájba illesztése, az alaplemez stabilitásának ismételt ellenőrzése. Ismételten megvizsgáljuk még a fogakat, a műínyt, annak vastagságát, esztétikai hatását, és az állcsontok viszonyát. Ezt követően Ön is ellenőrizheti a fogsort. Ilyenkor tudunk módosítani a fogak formáján, nagyságán, állásán, az Ön igényei szerint. A végleges fogsor elkészítését csakis Önnel egyeztetve, az Ön elégedettsége esetén kérjük a laboratóriumtól.
Az új protézis felhelyezése, eltávolítása kezdetben nehézségeket okozhat, ezért a fogsor átadásakor megtanítjuk Önnek a megfelelő mozdulatokat.
 
Új protézis esetén a következőkkel kell számolni:
 
 1. Az új fogsorral nem fog tudni azonnal rágni, ezt újra meg kell tanulni.
 2. A fogsor nyomhatja az ínyt, fájdalmat okozhatnak. Ilyen panaszok esetén keresse fel rendelőnket, ahol ellenőrizzük protézist, szükség esetén korrigáljuk az alaplemezt.
Fokozott nyálképződés és esetlegesen hányinger már néhány nap alatt megszűnik.
 
 

Teljes lemezes kivehető műfogsor:

fogorvos, fogászat, fogászat pécs, eurodental, szájsebészet, protézis, protézisek, fogpótlásA teljes lemezes fogsor olyan kivehető protézis, amelyet teljes foghiány esetében alkalmazunk. A fogak elvesztésének következtében kialakult teljes fogatlanság helyreállításának egyik és jelenleg leggyakoribb módja a teljes kivehető fogsor készítése.
A feladata nemcsak a fogak, hanem az íny pótlása is. A műfogsor a nyálakhártya-csont alapzaton támaszkodik. A helybentartását az arc izmai, a nyálkahártya-csont alapzat felszíne, a vákuumhatás, a rágónyomás és a gravitáció biztosítja.
A műfogsor alapanyaga speciális műanyag. Ezt gyakran fém részekkel is kombinálják.
Amennyiben ez a speciális műanyag kiszárad, a fogsor eredeti formája deformálódhat, ezért mindig nedvesen kell tartani. Ha nem viseli, helyezze tisztítófolyadékba vagy vízbe. A fogak minden esetben műanyagból vannak, porcelánból nem készülhetnek, mert súlyuk miatt lehúznák a protézist a helyéről.

 
A teljes foghiány következményei:
 1. Rágóképesség csökkenése, rágásképtelenség – emésztési zavarokhoz, fekélyek kialakulásához vezet
 2. A hangképzés zavart szenved, mivel megváltozik a száj­üreg alakja, térfogata; a kemény és lágyrészek ará­nya; a nyelv helyzete, formája és az állcsont­gerinc alakja, mérete
 3. Az arc harmóniájának megbomlása, az arcvonások megváltozása – az arc izmai elveszítik támaszukat, mélyülnek a redők
 4. Pszichés gátlások kialakulása
A teljes lemezes fogsor feladata:
 1. Rágóképesség helyreállítása
 2. A foghiány következtében megváltozott arcvonások korrekciója
 3. Esztétikai helyreállítás
 4. Az állkapocsizület károsodásának megelőzése
 5. A hangképzés, beszéd zavarának megelőzése, helyreállítása
 6. A fogatlanság okozta pszichés zavarok elkerülése, kezelése
 7. A fogatlanság következményeinek megakadályozása
A teljes lemezes műfogsor részei:
 1. Alaplemez, amely a nyálkahártya-csont alapzaton fekszik, közvetíti a rágóerőt a csontra
 2. Műíny, melynek feladata az esztétika helyreállítása
 3. Műfogak - a rágóképesség helyreállítására, esztétikai hatás biztosítására
A teljes lemezes fogsor készítése igen bonyolult feladat. A protézis készítésénél számos tényezőt figyelembe kell venni. Mióta fogatlan a páciens? Viselt-e már korábban fogpótlást? Milyen a szájüreg állapota? Nincs két egyforma állcsont. Minden esetben a páciens adottságainak megfelelő műfogsort tervezünk. A protézis készítése nagyon pontos munkát igényel mind a fogorvos, mind a fogtechnikus részéről, a fogsor ugyanis kizárólag a vákuumhatás, a gravitáció, a kemény- és lágyrészek viszonya, és a pontosan illeszkedő alaplemez folytán marad a helyén.
 
A teljes lemezes fogsor készítésének menete:
 
A protézis készítése hosszadalmas folyamat, több ülésben történik.
A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik. Meghallgatjuk az Ön panaszait, tájékozódunk a fogászati és általános egészségi állapotáról. Átvizsgáljuk a szájüreg, illetve a fej-nyak tájék állapotát. A kezelési tervet a részletes szájvizsgálatot követően készítjük el Önnel egyeztetve.
Az első lépés a lenyomatvétel. Ez az ún. anatómiai lenyomat. A lenyomatvétel nem jár fájdalommal, így a művelethez nem használunk érzéstelenítést. Az anatómiai lenyomatot az állcsontok méreténél nagyobb kanállal vesszük, hogy minden szájképletet lemintázhassunk. Ez ritkán kevés kellemetlenséggel járhat, de fájdalmat nem okoz.
Az anatómiai lenyomatot a fogtechnikai laboratóriumban gipsszel kiöntik, elkészítik a szájképletek pozitív mását, a gipszmintát. Ez a gipszminta visszakerül a rendelőbe, amelyre a második ülésben az Ön szájképleteinek megfigyelése, megtapogatása mellett berajzoljuk az ún. egyéni lenyomatkanál határait. Majd a mintát visszaküldjük a laboratóriumba. Az egyéni kanál egy olyan lenyomatkanál, amely pontosan illeszkedik az Ön állcsontjához, így segítségével nagyon pontos lenyomat vehető, amely a teljes lemezes fogsor készítésekor elengedhetetlen.
Harmadik ülésben a kész egyéni kanál segítségével újabb lenyomatot veszünk. Ezt funkciós lenyomatnak nevezzük, mivel a lenyomatvétel közben Önnek funkciós mozgásokat kell végezni (csücsöríteni, mosolyogni, nyelni, nyelvet mozgatni). Ezt a lenyomatot ismételten a laboratóriumba küldjük. A laboratóriumban ezt a lenyomatot is gipsszel töltik ki, elkészítik a gipszmintát. Erre a mintára készül az ún. harapási sablon. Ez a harapási sablon - a kész protézishez hasonlóan – tartalmaz egy alaplemezt, de azon nem a fogak ülnek, hanem egy viasztömb. Fogak hiányában e sablon segítségével történik az állcsontok függőleges és vízszintes viszonyának beállítása, a műfogak hosszának, elhelyezkedésének meghatározás.
A negyedik alkalommal tehát a harapási sablonokkal meghatározzuk az állcsontok egymáshoz viszonyított helyzetét, a készülő fogsor paramétereit. Ekkor beszéljük meg a készülő fogak színét is. Az alsó és felső sablont egymáshoz rögzítjük, és visszaküldjük a laboratóriumban. Ott elkészítik a próbafogsort, amit a következő ülésben bepróbálunk. Ekkor fogorvosunk ellenőrzi az alaplemez stabilitását, amelynek tökéletesnek kell lenni, mert csak akkor fog helyben maradni a protézis. Ezt követően ellenőrzi még a fogakat, a műínyt, annak vastagságát, esztétikai hatását, az állcsontok viszonyát. Ezt követően Ön is ellenőrizheti a fogsort. A fogpróba alkalmával még tudunk módosítani a fogak formáján, nagyságán, állásán, az Ön igényei szerint, így fontos, hogy jól szemügyre vegye a protézist. A végleges fogsor elkészítését csakis Önnel egyeztetve, az Ön elégedettsége esetén kérjük a laboratóriumtól.
A végleges teljes lemezes műfogsort is bepróbáljuk, ellenőrizzük a következő ülésben. Ismételten elvégezzük azokat a mozdulatokat, vizsgálatokat, amelyeket a próba fogsor esetében is végrehajtottunk. Csak akkor tekintjük befejezettnek a munkát, ha Ön is tökéletesen elégedett az eredménnyel. Ennek eléréséhez bizonyos időközönként visszarendeljük Önt ellenőrzésre.
 
Új protézis esetén a következőkkel kell számolni:
 1. Kezdetben számos kellemetlenséggel kell számolni, amelyek megszokásához idő kell.
 2. Nehézséget jelenthet a fogsor szájba helyezése, eltávolítása. Ezt az átadást követően megtanítjuk Önnek.
 3. Az új fogsorral nem fog tudni azonnal rágni, ezt újra meg kell tanulni, ami a fogatlanság időtartamától függően 1-2 hónapot is igénybe vehet. Kezdetben figyelni kell arra, hogy mindkét oldalon egyszerre rágjon, ne csak az egyik oldalt terhelje, mert a protézis elmozdulhat, nyálkahártyasérüléseket okozhat.
 4. Íz érzés csökkenés jelentkezhet.
 5. Az új protézissel meg kell tanulni beszélni. Ez néhány napot vesz csupán igénybe.
 6. A műfogsor megszokási fázisában lehetőleg puhább ételeket fogyasszon, majd ezt követően áttérhet a megszokott táplálkozásra, de óvatosan!
 7. Kerülni kell a túl forró, nagyon kemény, ragacsos és morzsalékony ételeket, mert kellemetlenséget okozhatnak.
 8. Fokozott nyálképződést okozhat, ami néhány nap alatt megszűnik.
 9. A fogsor nyomhatja az ínyt, fájdalmat okozhat. Ilyen panaszok esetén keresse fel rendelőnket, ahol ellenőrizzük protézisét, korrigáljuk az alaplemezt.
 10. Fontos az átadás utáni többszöri, rendszeres ellenőrzés.
 11. Előfordulhat a fogsor elmozdulása köhögés, nevetés közben. Ezt óvatos összezárással korrigálhatja.
 12. A fogsor stabilitását fokozhatjuk protézis ragasztókkal. Számos termék kapható kereskedelmi forgalomban.
 13. Tilos a régi és új fogsor cserélgetése, mert akkor nem szokja meg az újat.

   

Hogyan tartsa tisztán műfogsorát?
 
Teljes lemezes protézist viselő pácienseinkben felmerülhet a kérdés, hogyan kell a műfogsort ápolni. Mivel a fogsor anyaga nagyban eltér a természetes fogak anyagától, ezért a tisztításuk is részben más módszerekkel történik.
A természetes fogainkhoz hasonlóan a műfogsort is meg kell tisztítani az ételmaradéktól, lepedéktől, azonban ez az anyaga miatt jóval nehezebb feladat. A fogsort távolítsuk el a szájból, öblítsük le folyóvíz alatt, majd keményebb típusú fogkefével, vagy speciális műfogsor tisztító kefével távolítsuk el a szennyeződéseket. Ügyeljünk a bemélyedésekre, ahol nehezebb eltávolítani a lepedéket. A fogsort (a természetes fogakhoz hasonlóan) ajánlott minden étkezést követően megtisztítani, de legalább reggel (amennyiben éjszaka is viselte) és este.
Kizárólag mechanikai dörzsöléssel a protézist nem lehet tökéletesen megtisztítani, ezért időnként tisztítófolyadékot, tisztítótablettát is használjon. Ezek a tisztítóanyagok gyorsan, kíméletesen tisztítanak. A folyadékba helyezés előtt mechanikusan tisztítsuk meg a fogsort fogkefével. A tisztítófolyadék eltávolítja a maradék szennyeződést, valamint a gyulladást és kellemetlen leheletet okozó baktériumokat. Gombaölő hatással is rendelkeznek, emellett az elszíneződéseket is eltávolítja. A tisztítófolyadék/tabletta használata heti 1-2 alkalommal elegendő. Mielőtt szájba helyezné a fogsort, vízzel öblítse le.
A fogsor éjszakai viseléséről megoszlanak a vélemények. Amennyiben kényelmesnek érzi, nyugodtan hordhatja éjszaka is a protézist, viszont ha kényelmetlen, akkor tisztítás után helyezze éjszakára tisztítófolyadékba, vagy tiszta zsebkendőbe, protézistároló dobozba. Ha nem tisztítófolyadékba teszi, akkor nem szükséges vízben áztatni, ugyanis a mai modern fogsor anyagok nem száradnak ki.
 

Overdenture fogsor:

Sok esetben előfordul, hogy még a legprecízebb orvosi – fogtechnikai munka ellenére sem lesz tökéletes a műfogsor stabilitása, rögzülése. A stabilitásért elsősorban a szájüreg kemény- és lágyszöveteinek a viszonya felelős.
Teljes foghiány esetén lehetőség van az ún. overdenture fogsor készítésére is. Az overdenture fogsor olyan teljes lemezes fogpótlás, amely az állcsontba helyezett minimum kettő, általában négy implantátumhoz rögzül. Ebben az esetben az implantátumokra nem koronát készítünk, hanem egy speciális sínt, amelyre a műfogsor rápattan megfelelő stabilitást biztosítva.
Ezzel a módszerrel egy fixen helyben maradó fogsor készíthető, amelyet Ön is el tud távolítani, illetve vissza tud helyezni. A különbség abban van a teljes lemezes kivehető fogsor és az overdenture fogsor közt, hogy míg a teljes lemezes fogsor kizárólag a szájüreg anatómiai viszonyai és a vákuumhatás miatt rögzül, addig az overdenture fogsor speciális patentekkel rögzül. Az utóbbi időben egyre többször alkalmazzuk ezt a módszert, főként az alsó állcsonton, ahol a teljes lemezes kivehető fogsor stabilitása a legtöbb nehézséget okozza.
Készítésének számos feltétele van, ugyanis nem minden állcsont alkalmas implantátum befogadására. Különösen igaz ez teljes foghiány esetén, ha a páciens sokáig volt fogatlan. A lehetőségekről kérdezze kitűnő szájsebész-implantológus kollégánkat!
 
Overdenture fogsor készítésének menete:
 
Mint minden fogorvosi beavatkozás, az overdenture fogsor készítése is személyes konzultációval kezdődik, ahol fogorvosunk megvizsgálja a szájüreget, az anatómiai viszonyokat. A vizsgálatok alkalmával Önnel egyeztetve kiválasztjuk a lehetőségek közül a legmegfelelőbbet, felkészítjük Önt a beavatkozásra.
Első lépésként beültetjük az implantátumokat. Ezt követi a gyógyulási időszak, amely átlagosan 4-6 hónap, viszont idősebb korban több időt is igénybe vehet. A gyógyulási idő elteltével felhelyezzük az implantátumokra a speciális felépítményt. Ehhez a speciális felépítményhez patentszerűen rögzül a fogsor. Ezáltal biztosított a fogsor tökéletes rögzülése, ugyanakkor Ön is egy egyszerű mozdulattal el tudja távolítani.

 

A kivehető-protézis egy általános pótlás teljesen fogatlan állcsont esetében. Személyre szabottan készítik el, pontosan a szájüreg formájára szabva kerül a páciens szájába. A felső- és alsó állkapocs teljes foghiánya esetén használatos, a hiányzó fogakat hivatott pótolni.

fogorvos, fogászat, fogászat pécs, eurodental, szájsebészet, protézis, protézisek, fogpótlás

fogorvos, fogászat, fogászat pécs, eurodental, szájsebészet, teleszkóp, implant A kicsiny érintkezési felületnek, illetve a kedvezőtlen anatómiai adottságoknak következménye képen, ez a fajta fogpótlás kellemetlenségeket okozhat viselőjének rágáskor és beszéd közben. Egy megoldást jelent ezen problémák kiküszöbölésére az implantátumokon rögzített teleszkópos elhorgonyzású protézis.
Ha kevés mennyiségű csont található, csontpótlás nélkül lehetőség van kombinált kivehető pótlás elkészítésére mini vagy tű  implantátumokon elhorgonyozva. A stabilitást gömb retenció (OT-CAP) biztosítja, ahogy a képen is látható.   fogpotlas, fogászat, fogászat pécs, fogpótlás pécs, mini implant, tű implant, tű implantátum pécs
overdenture, fogpotlas, minőségi fogászat, pécs, fogorvos pecs, fogorvospécs, mini implant pecs 4 db implantátumon elhorgonyzott kivehető pótlás. Stabilitás tökéletes, akár mini implant esetében is.

2 db mini vagy tű implantátumon elhorgonyzott kivehető pótlás.

mini implant, tű implantátum, rögzített fogpótlás, fogászat pécs, fogászatpécs, orvos pécs, pecs

 

Mini implantátumokon elhorgonyzott ( IMTEC Sendax MDI ) kivehető pótlások precíz stabilítást eredményeznek. Leírásukhoz kattintson ide >>>

Tekintse meg a kivehető pótlások árait >>>


 

Magyar Deutch