Esztétikai Fogászati Szakrendelő  

Röntgen Centrum, 3D Koponya CT
CBCT Multi FOV 16x9, Panoráma RTG
Fogpótlás és  Implantátum Centrum
Fogtechnikai Laboratórium és
CAD-CAM Lézer / Fréz Centrum

ÁNTSZ szakmakód: 1300 

 

Korona 18.000 Ft-tól

A korona olyan fogpótlás, amely a fognak a megfelelően előkészített koronai részét borítja be, azt anatómikus formájúvá alakítja. Abban az esetben, ha a foganyag olyan mértékben sérült, hogy azt esztétikus töméssel illetve betéttel nem tudjuk helyreállítani, akkor korona készítése javasolt. A korona foghiányt nem pótol.

Korona készítésének indikációi:
 1. a fogkorona nagyfokú hiánya szuvasodás miatt
 2. metszőfogak éli részének hiánya esetén
 3. nagymértékű kopás esetén a fogak rágófelszíneinek az újjáépítésére
 4. esztétikai célból a zománchibás vagy elszíneződött front- és kisőrlő fogak korrekciójára
 5. fogtörések esetén, amikor az esztétikus töméssel, betéttel, esetleg porcelán héjjal nem oldható meg.
 6. egyes fogak helyzeti rendellenességeinek javítása céljából
 7. többször tömött fogak esetén, a törések és másodlagos szuvasodás megelőzésére a legjobb, ha a fogat koronával látjuk el, ami beborítja és így védi a fog egészét.
 8. a két középső metszőfog közt lévő rés – ún. diasthema – zárására
 9. hidak, részleges lemezes fogpótlások elhorgonyzására
 10. gyökérkezelést követően a fog elveszíti tápláló ereit, rugalmassága csökken, ezért a korona a keményszövetek védelmére ajánlott
 11. implantátumok borítására
A korona készítésének ellenjavallatai:
 1. A korona rögzített fogpótlás. Eltávolítása csak roncsolásával történhet, ezért a korona felhelyezése előtt, ha a fog panaszokat mutat, akkor azt kezelni kell. Ilyen panasz lehet a fogbélgyulladás, gyökércsúcsi elváltozások, fogágybetegségek.
 2. Ha a fog nagymértékben dőlt
 3. Ha a fog gyökerének kevesebb, mint 1/3-a van ép csontban
 4. Nagymértékben kilazult fogak esetén
 5. Ha olyan nagy a fogszövet hiánya, hogy nincs minimum 3mm foganyag az ínyszél felett. Ebben az esetben - ha a feltételek adottak – koronahosszabbító műtéttel megnövelhetjük a fog íny feletti magasságát, ami ezek után már koronával helyreállítható
 6. A fiatal életkor relatív ellenjavallatot jelenet a tág pulpakamra miatt
A korona olyan protetikai mű, ami a fogorvos által vett lenyomat alapján készül el a fogtechnikai laboratóriumban. Színében és formájában tökéletesen illeszkedik a többi foghoz, funkcionálisan és esztétikailag is helyreállítja a fogat, illetve a teljes fogazatot. A korona az előkészített foghoz ragasztással rögzül, és onnan csak a fogmű (korona) károsításával távolítható el.
 
A koronák anyagukat tekintve lehetnek:
 1. Teljes fém borítókorona
 2. Leplezett fém borítókorona
 3. Teljes porcelán borítókorona
 4. Cirkónium-oxid borítókorona
Speciális koronatípusok:
 1. Részleges korona: 3/4 és 4/5 korona, melyek a frontfogak 4 felszínéből 3-at, illetve az őrlők 5 felszínéből 4-et takarnak, az ajak felé tekintő felszínt szabadon hagyják.
 2. Hidak elhorgonyzását szolgáló ún. horgonykorona
 3. Csapos korona
A korona készítésének menete:
A beavatkozás személyes konzultációval kezdődik. Meghallgatjuk az Ön panaszait, tájékozódunk a fogászati és általános egészségi állapotáról. Átvizsgáljuk a szájüreg, illetve a fej-nyak tájék állapotát. Ezt követően Önnel egyeztetve kezelési tervet készítünk.
A korona erős ragasztóanyaggal rögzül a foghoz, eltávolítása csak roncsolásával lehetséges, ezért a korona felhelyezése előtt a panaszok esetén kezelni kell a fogat.
Ha a fog tünetmentes, következik a csonkelőkészítés – a fog megfelelő formára történő csiszolása: a fogat elő kell készíteni, a korona számára helyet kell teremteni, miközben biztosítjuk a megfelelő stabilitást. A csonkelőkészítés minden esetben helyi érzéstelenítésben történik, tehát fájdalommentes. Megfelelő fúrókkal eltávolítjuk a szükséges foganyagot. Rendelőnkben a modern, vállas preparálási módot preferáljuk, amely pontos széli záródást biztosít, illetve nem károsítja a fogínyt.
A korona fogtechnikai laboratóriumban készül. Ahhoz, hogy a technikus el tudja készíteni a fogpótlást, lenyomatra van szükség. A lenyomatkészítés előtt a csonk körül az ínybarázdába gyógyszerrel átitatott gyapotszálat helyezünk. Ezzel ideiglenes feltágítjuk az íny és a fog közötti barázdát. Erre azért van szükség, hogy pontosan lemintázzuk az előkészítés határát. Az ínybarázda tágítását követően mindkét állcsontról levesszük a lenyomatot, a viaszharapást, majd fogszínkulcs segítségével meghatározzuk a fogszínt. A lenyomatot a laboratóriumban gipsszel öntik ki, majd erre a gipszmintára elkészítik a koronát.
A korona elkészüléséig az előkészített csonkot védeni kell. A zománctól megfosztott dentin orvosi ellátást igénylő sebfelületnek tekinthető. Csonkvédelemre ideiglenes koronát használunk, amit Ön a végleges korona elkészültéig visel. Az ideiglenes koronát direkt eljárással készítjük a rendelőben. A csonk előkészítése előtt is veszünk egy lenyomatot a fogsorról. A csonkelőkészítést követően ezt a lenyomatot speciális anyaggal (akriláttal) töltjük meg, majd így visszahelyezzük a fogra. Megszilárdulást követően a koronát eltávolítjuk a lenyomatból, kialakítjuk a megfelelő formát, majd ideiglenes rögzítőanyaggal a foghoz ragasztjuk. Így foga védve van a baktériumoktól, hőingerektől. A csonkvédelem célja a fog védelme, valamint az esztétika helyreállítása.
A második ülésben eltávolítjuk az ideiglenes koronát, bepróbáljuk az elkészült végleges koronát. Ezt követően izoláljuk a fogat, majd ragasztócementtel rögzítjük. Ellenőrizzük a harapási magasságot, finírozzuk, polírozzuk a felszínét.
Ha régi fémalapú koronájának széle elszürkült, akkor javasoljuk régi koronájának cseréjét úgynevezett vállas előkészítéssel, ami biztosítja, hogy nem alakul ki szürke szél a korona széle és az ínye között.
 
 
 
 
procera korona, procera ungran, procera hungary, fogszakorvos pécs, dentist pecs

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogpótlások elkészítése CAD-CAM komputer vezérelt eljárással történik:

kerámia korona pécs, számítógép tervezés korona pécs, szájsebész pécs, sebész pécsfogszakorvos pécs, szájbetegségek szakorvosa pécs, dentoalveoláris szakorvos

tervezés, fogászat, pécs

komputer vezérelt pótlás készítés, fémmentes korona, czirkon, cirkon pécs

Magyar Deutch