Esztétikai Fogászati Szakrendelő  

Röntgen Centrum, 3D Koponya CT
CBCT Multi FOV 16x9, Panoráma RTG
Fogpótlás és  Implantátum Centrum
Fogtechnikai Laboratórium és
CAD-CAM Lézer / Fréz Centrum

ÁNTSZ szakmakód: 1300 

 

Implantáció menete lépésről lépésre

Az implantátum behelyezése kis ambuláns műtétnek minősül, időtartama kb. 30-60 perc. Az egészséges szervezet számára nem jelent nagyobb megterhelést. Az esetek nagy százalékában helyi érzéstelenítésben végezzük a beavatkozást. A műtét nem jár semmiféle fájdalommal vagy kellemetlenséggel. A műtét után utófájdalom jelentkezhet, mely általában még a műtét napján megszűnik, esetleg 1-2 napig tartó közepes mértékű fájdalom tapasztalható, amely fájdalomcsillapítóval teljesen megszüntethető.

Mint minden beavatkozást, az implantációt is egy teljes kivizsgálás előzi meg. A kivizsgálás egy nyugodt beszélgetéssel kezdődik, melynek során tájékozódunk az Ön általános egészségi állapotáról, a szájra, fogakra vonatkozó előzményekről. Az implantológia olyan speciális rizikótényezői, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, gyógyszerek, szájhigiénés szokások stb., nagy figyelmet érdemelnek.
 
A beszélgetést követően egyrészt átvizsgáljuk a szájüreget, másrészt általános orvosi vizsgálatokat is végzünk az Ön egészségi állapotára vonatkozóan. Panoráma röntgen készítése elengedhetetlen a kezelés tervezésében, ugyanis ez alapján tudunk tájékozódni a csontállomány mennyiségéről, anatómiai képletekről (arcüreg elhelyezkedése, idegek lefutása). Az általános szájvizsgálat és röntgenvizsgálatok eredményei alapján készítjük el - az Ön igényeinek minden tekintetben megfelelő – kezelési tervet. Csakis a vizsgálati eredmények ismeretében dönthetjük el, hogy az implantálás sikeresen elvégezhető-e.
 
Következő lépésben megtervezzük az implantálás menetét:
  1. Implantálás előtt szükséges-e fogat eltávolítani?
  2. Mekkora csontmennyiség áll a rendelkezésünkre – szükség van-e csontpótlásra?
  3. Milyen az arcüreg elhelyezkedése – kell-e sinusemelést végezni?
  4. Hány darab implantátum beültetésére lesz szükség?
  5. Milyen típusú implantátumokkal dolgozzunk?
  6. Az implantálás melyik módszerét alkalmazzuk?
    (fogeltávolítást követő azonnali, késleltetett vagy késői implantáció)
 
Megbeszéljük Önnel a felmerülő kérdéseket, hogy az implantátumok csontos gyógyulásának ideje alatt akar-e ideiglenes pótlást viselni, tisztázzuk a fogpótlás várható költségeit, és egyeztetjük a műtét pontos időpontját.
Foghúzás után kb. 2-3 hónapot várunk, amíg a seb begyógyul, és a csontosodás megkezdődik. Tudni kell azonban, hogy minden foghúzást csontpusztulás követ, így minél később kerül sor az implantációra, annál kevesebb a csont és nehezebben végezhető el a fogbeültetés.
Az implantátum(ok) beültetése helyi érzéstelenítéssel történik, de rendelőnkben lehetőség nyílik az altatásos kezelésre is.

A műtét első lépéseként előkészítjük az érintett állcsontrészt. Adott területen metszéseket ejtünk az ínyben, ún. lebenyt képezünk. Ezáltal elérhetővé válik a csontfelszín. A csontba egy vékony fúróval csatornát fúrunk, meghatározva ezáltal az impalntátum pontos helyét, irányát és hosszát. Ezt követően az implantátum-csavar vastagságának megfelelő csontrészt távolítunk el. Az így létrejövő csontüregbe az implantátum testén található menetes rész befogadására szolgáló formát alakítunk ki. Ez a forma a csavar behelyezését könnyíti, nem ez felelős az implantátum rögzítéséért. Ezt a munkafázist csak bizonyos implantátum típusoknál kell alkalmazni. Minden implantátum típushoz megfelelő méretű és alakú előfúró szett tartozik, ami segíti fogorvosunknak a tökéletes méretű üreg elkészítésében. A megfelelő csontüreg kialakítása után behelyezzük az implantátumot, gyógyulási csavarral látjuk el, majd zárjuk a lágyrészeket, azaz összevarrjuk az ínyt. Az implantátum íny alatti beültetése a steril gyógyuláshoz szükséges. Az íny elzárja az implantátumot a külvilágtól, ezzel biztosítható az implantátum tehermentesítése, tehát az, hogy a gyógyulási időszakban elmozdító hatások ne érjék. A varratokat egy hét múlva távolítjuk el, és az implantátum a nyálkahártya alatt védetten gyógyul tovább. A gyógyulás időtartamára ideiglenes fogpótlást készítünk Önnek, így erre az időre sem marad fog nélkül.
Az implantátum és a csont közötti kapcsolat - összecsontosodás - 3-6 hónap alatt alakul ki, a műgyökér csak ezután terhelhető biztonsággal, azaz ezt követően kerülhet sor a felépítmény elkészítésére. A csontos összenövés teszi lehetővé az implantátumok stabil rögzülését, és így azok képesek lesznek a rájuk ható rágónyomás tartós és károsodásmentes elviselésére.
Az összecsontosodásért az implantátum külső felszíne a "felelős". A felszínt a gyártók mind makroszkopikus (nagyméretű), mind mikroszkopikus felületi egyenetlenségekkel látják el. A makroszkopikus felületi egyenetlenség a csavarmenet, amely az implantátum elsődleges stabilitásáért felelős. Manapság már egyre nagyobb szerepet kap a felszín mikroszkopikus kialakítása, amely fokozza az implantátum és a csont közötti kapcsolat kialakulásának gyorsaságát – az implantátum szervülését. A vezető implantátumgyártó cégek az utóbbi időben speciális implantátum-felületkezelési eljárásokat dolgoztak ki, melyeket gyártási titokként kezelnek. A felületkezelt implantátumok mérhetően, és szövettani vizsgálatok alapján igazolhatóan is hamarabb gyógyulnak, korábban terhelhetők.
 
A gyógyulási idő letelte után kerülhet sor a felépítmény elkészítésére. A gyógyulást követően a csontosodást röntgenfelvétel alapján ellenőrizzük.
Először az íny védelme alatt gyógyuló implantátumokat felszabadítjuk, eltávolítjuk a gyógyulási csavart, majd beillesztjük az ínyformázó csavarokat az implantátum megfelelő részébe. Az ínyformázó csavar behelyezésére a felszíni hám gyógyulása miatt van szükség, hogy kialakulhasson az íny-implantátum kapcsolat, a természetes fogazathoz hasonló ínytapadás jöjjön létre. A tökéletes ínytapadás kialakulásához 2-3 hétre van szükség.
A végleges ínytapadás kialakulása után az ínyformázó csavarhoz csatlakoztatható az ún. felépítmény csavar, amely a készülő fogpótlás megtámasztására, elhorgonyzására szolgál. A behelyezett felépítménycsavarral együtt lenyomatot veszünk a fogakról (implantátumról), majd a lenyomatot a saját fogtechnikai laboratóriumunkba küldjük, ahol fogtechnikusunk elkészíti az implantátumra tökéletesen illeszkedő felépítményt – a borítókoronát, hidat, körhidat, lemezes fogpótlást.
 
Az implantáció nem ér véget a fogpótlás elkészítésével és szájba helyezésével. Az implantációs fogpótlás hosszú távú sikerességének egyik legfontosabb feltétele a rendszeres fogorvosi ellenőrzés. A fogbeültetést követően javasoljuk a félévenkénti kontrollvizsgálatot. Fogorvosunk ilyenkor ellenőrzi az implantátum körüli csont- és hámtapadást, valamint a fogpótlás állapotát, és amennyiben szükséges, elvégzi a megfelelő korrekciókat, mint például a lerakódott fogkő eltávolítását.
Magyar Deutch