Esztétikai Fogászati Szakrendelő  

Röntgen Centrum, 3D Koponya CT
CBCT Multi FOV 16x9, Panoráma RTG
Fogpótlás és  Implantátum Centrum
Fogtechnikai Laboratórium és
CAD-CAM Lézer / Fréz Centrum

ÁNTSZ szakmakód: 1300 

 

Hídpótlás (rögzített) 18.000 Ft-tól/ fog

A híd olyan fogpótlás, amely a hiányt pótló műfogakat a megfelelő módon előkészített maradék fogakhoz, gyökerekhez vagy az azokat helyettesítő implantátumokhoz rögzíti. Legfeljebb annyi helyet foglal, mint az elveszett természetes fogak.

A híd részei:
  1. hídtest – a hiányzó fogat vagy fogakat pótolja
  2. pillér – erre támasztjuk a hidat. Lehet megfelelően előkészített természetes fog, gyökér vagy implantátum
  3. horgony – általában teljes borítókorona, de lehet inlay, részleges borítókorona vagy csapos fogmű is. A horgony segítségével rögzítjük a hidat a pillérekhez.
A horgonyokat cementezéssel rögzítjük a pillérfoghoz. A hidat kizárólag a fogorvos tudja eltávolítani a horgonyok roncsolása útján. Ez a híd többször már nem használható fel.
A hidak elhorgonyzása a pilléreken történik. Ahhoz, hogy egy fogat fel tudjunk használni pillérként, le kell csiszolni, foganyagot kell eltávolítani (akár egészségeset is).
Az olyan hidat, amelyet csak a hiányt határoló, szomszédos fogakon horgonyzunk el, egyszerű hídnak nevezzük.
 
A híd készülhet:
  1. fém-kerámiából – a fémváznak köszönhetően a híd még több fog hiánya esetén is tartós. Erre a fémvázra speciális módon égetik rá a porcelánt, ennek köszönhetően esztétikailag is megfelelő hídpótlás készíthető. Hátránya, hogy a fémvázzal szemben allergia alakulhat ki.
  2. arany-kerámiából – sárga színének köszönhetően a porcelán felvitele után kitűnően utánozza a fogak természetes színét. Az aranyváz stabilitása megfelelő. Nem nemesfém allergia esetén is alkalmazható.
  3. fémmentes cirkónium-oxidból – nem tartalmaz semmilyen fémet. A híd váza cirkónium-oxid, amely négyszer erősebb a fémeknél. Mivel fémmentes, fémallergia esetén is alkalmazható, ezen kívül tökéletesen esztétikus. Hátrány a hosszabb fogtechnikai elkészítési idő, valamint a magasabb költségek.
A híd készítésének menete:
 
Mint minden fogászati beavatkozás, a hídpótlás készítése is egy konzultációval, anamnézis felvétellel, vizsgálattal kezdődik. Ezt követően Önnel egyeztetve elkészítjük a kezelési tervet.
A híd készítése során a horgonyok elhorgonyzására szánt fogakat preparálni kell, le kell csiszolni. A preparálás minden esetben fájdalommentes, mivel helyi érzéstelenítésben történik.
A csiszolást erre alkalmas fúrókkal végezzük. Ezt követően az elkészített csonkokról lenyomatot veszünk, amelyet a fogtechnikai laboratóriumba küldünk. Ott először a híd vázát készítik el. A következő ülésben vázpróbát végzünk. Ekkor ellenőrizzük, hogy a híd váza megfelelően stabil-e, milyen a behelyezhetősége, a tisztíthatósága. Ha megfelelőnek találtuk, akkor kérjük a laboratóriumtól a váz leplezését.
Az egyes ülések között a lecsiszolt csonkokat ideiglenes koronával látjuk el, amelyeket ideiglenes ragasztócementtel rögzítünk. Így Önt nem éri semmilyen esztétikai hátrány.
A leplezett, kész hidat beragasztás előtt bepróbáljuk, ellenőrizzük, majd végleges ragasztócementtel rögzítjük.
 
Speciális hídtípusok: inlay az inlayben elhorgonyzású 
 
Amennyiben a szomszédos fogakban tömés vagy szuvasodás található, ekkor az un. inlay elhorgonyzású hidat javasoljuk. Ilyenkor a hiányt határoló fog külső kerületének elcsiszolása helyett a fogban levő kisebb szuvasodás, vagy tömés átalakításával egy speciális üreget hozunk létre. Mind a foghiány előtti, mind a foghiány mögötti fogban szükség van ilyen kis kazettára. A két üregbe később egy speciális ragasztó segítségével kerül beragasztásra a végleges híd, mely egyrészt pótolja a hiányzó fogat, másrészt az inlay esztétikusan kitölti a fogban kialakított üreget is. Az inlay elhorgonyzású híd előnye, hogy nem kell a foghiányt határoló ép fogakat lecsiszolni, hátránya viszont, hogy nem alkalmas nagy foghiány pótlására.
 
Implantátum elhorgonyzású:
 
Amennyiben egy fogíven belül több fog is hiányzik, és nem elegendő a maradék fogak száma, vagy azokat nem javasolt felhasználni, akkor implantátum elhorgonyzású híd készítését javasoljuk. Ilyen esetben nem pótoljuk az összes kihúzott fogat implantátummal, hanem csak az elhorgonyzás szempontjából fontos fogak helyére implantálunk, és ezeken horgonyozzuk el a hidat. Az implantáció során az állcsontba titán csavarokat helyezünk. Ezek látják el a foggyökér funkcióját. Az implantálást egy 4-6 hónapig tartó gyógyulási periódus követi. A gyógyulási idő elteltével felhelyezzük az implantátumokra a speciális felépítményt, amely a híd pilléreként szolgál, biztosítja a megtámasztást. A híd rögzítése pillérhez történhet ragasztással vagy csavarozással.
 
Körhíd:
 
Az egész fogsorra kiterjedő híd, amely az adott állcsontban elhelyezkedő összes fogat egy egységbe foglalja.
 
 
 
 
implantátum, fogászati implantátum, fogorvos pécs, fogászati ügyelet pécs
cirkon korona, fémmentes pótlás pécs, fogszakorvos pécs, szakorvos pecs
Fogpótlások elkészítése CAD-CAM komputer vezérelt eljárással történik:

kerámia korona pécs, számítógép tervezés korona pécs, szájsebész pécs, sebész pécsfogszakorvos pécs, szájbetegségek szakorvosa pécs, dentoalveoláris szakorvos

tervezés, fogászat, pécs

komputer vezérelt pótlás készítés, fémmentes korona, czirkon, cirkon pécs

Magyar Deutch