Esztétikai Fogászati Szakrendelő  

Röntgen Centrum, 3D Koponya CT
CBCT Multi FOV 16x9, Panoráma RTG
Fogpótlás és  Implantátum Centrum
Fogtechnikai Laboratórium és
CAD-CAM Lézer / Fréz Centrum

ÁNTSZ szakmakód: 1300 

 

ISO 9001:2009 Minőségbiztosítási rendszerünk vázlata

Szakrendelőnk 2010. évben az Európai Unió és az ÁNTSZ elvárásainak maximálisan megfelelve ISO minőségirányítást szerzett.

A társaság meghatározta a feladatai ellátásához rendelhető minőségpolitikáját, kidolgozta a működéséhez szükséges feltételrendszert, a meghatározott célok elérésének irányelveit, a megvalósulás módozatait.

Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja a szakrendelőnk minőségirányítási rendszerét. Alapját az MSZ EN ISO 9001:2001 az MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek, Követelmények című szabvány képezi, illetve a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) 1.0 elemei.

A Minőségirányítási Kézikönyv és a hozzátartozó eljárások rögzítik a minőségügyi teendőket. Ezek ismerete és előírásaik betartása a társasággal munkaviszonyban álló munkavállalók számára kötelezőek.

Minőségirányítási rendszerünk vázlata az alábbi felépítésű, mely részletesen szakrendelőnkben megtekinthető:

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
2. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK
3. KIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK
4. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER LEÍRÁSA

        4.1. Követelmények
        4.2. A rendszer felépítése, működtetése
        4.3. A dokumentálás követelményei
                     4.3.1. Általános követelmények
                     4.3.2. A Minőségirányítási Kézikönyv
                     4.3.3. Dokumentumok kezelés
                     4.3.4. A feljegyzések kezelés
5. AZ ÜGYVEZETŐ FELELŐSSÉGE
        5.1. Az ügyvezető elkötelezettsége
        5.2. Páciens központúság
        5.3. Minőségpolitikai nyilatkozat
        5.4. Tervezés
                     5.4.1. Célok, feladatok
                     5.4.2. A minőségirányítási rendszer tervezése
                     5.4.3. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági tevékenységek tervezése
                     5.4.4. A folyamatok tervezése
        5.5. Felelősségi kör, hatáskör
        5.6. Kommunikáció
        5.7. Vezetőségi átvizsgálás
                     5.7.1. Általános követelmények
                     5.7.2. Kapcsolódó eljárások
6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL
        6.1. Gondoskodás az erőforrásokról
        6.2. Emberi erőforrások
        6.3. Infrastruktúra
        6.4. Munkakörnyezet
        6.5. Felelősség
        6.6. Kapcsolódó eljárások
7. DIAGNOSZTIKAI, GYÓGYÍTÓ ÉS KISZOLGÁLÓ FOLYAMATOK
        7.1. A folyamatok tervezése
        7.2. Páciensekkel, érdekelt felekkel kapcsolatos folyamatok
                     7.2.1. A páciensek igényeinek meghatározása és átvizsgálása
                     7.2.2. Kapcsolattartás és tájékoztatás követelményei
        7.3.  Beszerzés
                     7.3.1. A beszerzési, beruházási folyamat
                     7.3.2. Beszerzési információ
                     7.3.3. A beszerzett termékek és szolgáltatások igazolása
        7.4. A gyógyítási, a kiszolgáló és a szolgáltatási folyamatok szabályozása
                     7.4.1. A gyógyítási folyamatok szabályozása
                     7.4.2. A kiszolgáló és szolgáltatási folyamatok szabályozása
                     7.4.3. Azonosítás és nyomon követhetőség
                     7.4.4. A páciensek, illetve partnerek tulajdona
                     7.4.5. Állagmegőrzés
                     7.4.6. Mérő-, ellenőrző- és vizsgálóberendezések felügyelete
                     7.4.7. Felelősség
                     7.4.8. Kapcsolódó eljárások
8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS
         8.1. Általános követelmények
9. FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS MÉRÉS
         9.1. A páciensek és partnerek megelégedettsége
         9.2. Belső audit
         9.3. A gyógyítási (kezelési) folyamatok figyelemmel kísérése és mérése
         9.4. Anyagok, eszközök figyelemmel kísérése és mérése
         9.5. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság eredményességének mérése
         9.6. A nem megfelelő termék kezelése
         9.7. Adatalemzés
                     9.7.1. Általános követelmények
                     9.7.2. Az adatgyűjtés felelősei
         9.8. Továbbfejlesztés
                     9.8.1. Folyamatos fejlesztés
                     9.8.2. Helyesbítő fejlesztés
                     9.8.3. Megelőző tevékenység
                     9.8.4. Felkészülés és reagálás a vészhelyzetekre
10. MELLÉKLETEK

Magyar Deutch